G. S. Ohm

George Simon OhmGeorge Simon Ohm (1787 – 1854), német fizikus és matematikus, aki Erlangenben született 1787 március 16-án, iparoscsaládból származott. A gimnázium elvégzése után kezdte el az erlangeni egyetemen matematikai, fizikai, filozófiai tanulmányait. Azonban a család rossz anyagi helyzete miatt kénytelen volt azokat megszakítani, matematikát tanított megélhetése biztosítására. Később tanulmányait befejezte, 1813-ban doktorált matematikából. Ezután évekig középiskolában tanított. Kutatásai eredményeit nehezen ismerték el, csak 1833-ban került a nürnbergi politechnikai főiskola fizikai katedrájára, ahol tizenhat évig tanított. Először az angol Royal Society 1841-ben a Copley-éremmel tüntette ki, majd tagjául választotta. 1849-től a müncheni egyetemen tanított, ahol 1852-ben nevezték ki professzornak. Nevét az elektromosságtan róla elnevezett alaptörvényével örökítette meg. Pontos méréseivel nemcsak a feszültség, áramerősség és ellenállás viszonyát határozta meg, hanem az ellenállásnak a vezető keresztmetszetétől és anyagától való függését is. Tőle ered a fajlagos vezetőképesség fogalma. A különböző anyagok között ellenállási sorrendet állapított meg. Kísérleti eredményeit elméleti meggondolásokkal is alátámasztotta. 1827-ben jelent meg A galvanikus lánc című könyve. Ebben olvashatók az áramelágazásokra vonatkozó, később Kirchhoff-törvényeknek nevezett összefüggések is. Eredményes kutatómunkát végzett az optika, a hangtan és a fényinterferencia területén is. Alapvető felismerésekre jutott a hangtan és a fénytan területén is. Róla nevezték el az elektromos ellenállás mértékegységét (ohm).

Ohm törvénye

Az áramkörben folyó áram erőssége függ az alkalmazott áramforrás feszültségétől. Könnyen elvégezhető kísérlettel mérhetjük az áramkörbe kapcsolt fogyasztón a feszültséget és a feszültség hatására rajta átfolyó áram erősségét, és táblázatban vagy grafikonon is vizsgálhatjuk a feszültség-áramerősség függvényt!

Ábrázolva az áramerősséget a feszültség függvényében, egyenest kapunk. Ez azt mutatja, hogy az áramerősség egyenesen arányos a feszültséggel. Ezt a törvényszerűséget Georg Ohm német tudós határozta meg először: az áramkörbe kapcsolt fogyasztó sarkain mérhető feszültség, és a feszültség hatására a fogyasztón átfolyó áram erőssége egyenesen arányos, ha a fogyasztó hőmérséklete állandó.